Излет у Золошки врт у Преторији – Јужноафрички државни празник „Дан Младих“