О ШKOЛИ

Српска Школа Свети Сава - Јоханесбург

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛЕ

– Циљ образовно-васпитног рада је учење и неговање српског језика као матерњег, развијање и јачање свести о свом националном и културном идентитету и одржавање трајних веза са отаџбином.
– спречавање асимилизације наше деце у Јужноафричкој Републици и признавање српског језика као страног.
– лакше прилагођавање и укључивање у образовни систем Србије по повратку из иностранства.
– ширење српске заједнице и оспособљавање ученика за самосталан рад и укључивање у разне облике културног и јавног живота у ужој и широј друштвеној заједници.


Настава се изводи по плану и програму за допунску наставу српског језика у иностранству реализован од стране Министарства просвете и научно –технолошког развоја Владе Републике Србије. У процедури формирања школе уважавани су одговарајући захтеви педагогије, психологије, дидактике, методике појединих наставних предмета и социологије сто ће омогућити легалну верификацију школе.

Ученици су подељени у три узрасне групе:
– Млађи узраст: предшколски, први и други разред.
– Средњи узраст: трећи, четврти и пети разред.
– Старија група: шести, седми и осми разред.
– Средња школа :десети,једанести дванести разред.

Ученици полажу у својим школама као додатни изборни предмет који им улази у просек оцене и на тај начин омогућава бољу проходност на факултету. До 2017 године десет ученика је полагало српки језик на матури и из године у годину овај број константно расте.

СШ Свети Сава

Остварујући запажене резултате


Од оснивања школе она је пример добре организације и добрих међуљудских односа и томе су умногоме допринели они који њоме руководе

Поред обавезних предмета ученици изучавају и изборне предмете. Свој таленат ученици испољавају и као чланови секција: литерарне, драмске, рецитаторске, цртања, сликања, на часовима хора, и у оквиру научних и спортских активности. Школска библиотека је место где се креира подстицајна атмосфера за учење, развијање свестраности и љубави према књигама на Српском јеѕику код ученика.

Упис ученика у СШ свети Сава

Лако до уписа


Због тренутне ситуације упис ученика у школу је поједностављен.

На основу обавештења Министра просвете науке и технолошког развоја за упис деце у СШ Свети Сава биће довољно да родитељи на e- mail школе пошаљу основне информације о детету у коју уписују дете као и информације у који разред уписују дете.

Саопштење

Платформа ѕа учење на даљину


Министарство просвете, науке и технолошког развоја Поштоване колеге и колегинице,

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft.

Активности

Богата понуда додатних активности

Спортске активности

Ликовна уметност


Музичка секција

Историја Срба


Познавање природе

Математика


Циљ образовно-васпитног рада је учење и неговање српског језика као матерњег, развијање и јачање свести о свом националном и културном идентитету и одржавање трајних веза са отаџбином.
– спречавање асимилизације наше деце у Јужноафричкој Републици и признавање српског језика као страног.
– лакше прилагођавање и укључивање у образовни систем Србије по повратку из иностранства.
– ширење српске заједнице и оспособљавање ученика за самосталан рад и укључивање у разне облике културног и јавног живота у ужој и широј друштвеној заједници.

Више Информација
 

Претплатите се на нашу електронску пошту


Ми спорадично шаљемо и-мeјлове о раду школе, програму и активностима ван наставе школе.