Нове просторије разреда у Преторији и прослава Врбице