9 децембар – крај школске 2016 године и додела књижица